top of page

SHOTGUN
Exhibition Konstforum, Norrköping Sweden 2013


Shotgun är en serie fotografier tagna på Bungenäs på norra Gotland. Bungenäs matsal uppfördes på 1940-talet som matsal och kontor åt de anställda vid Bungenäs kalkbrott.  När kalkbrottet lades ner tog militären över och använde området för övningar. De lämnade det sedan övergivet.

Shotgun is a series of photographs taken at Bungenäs on northern Gotland. Bungenäs dining hall was built in the 1940s as a dining room and office for the employees at Bungenäs lime quarry. When the limestone quarry was closed down, the military took over and used the area for practise. They then left it abandoned. 

bottom of page