top of page

FRÅN DÖD TILL LIV

Mitt särskilda uppdrag tilldelat av
Kulturenheten Region Gotland presenteras i 14 fotografiska verk samt en installation av de ting som visas i bilderna.
`Från död till liv`handlar om döden, förgängligheten och reinkarnation. Jag har arbetat med olika fotografiska tekniker; hålkamera, kollage och jord. Alla fotografier har begravts i jord och sedan grävts upp, märkt av det vi inte kan kontrollera.


 

affisch.jpg
VAD: Utställningen ”Från död till liv”

AV: Anna Sundström
De senaste månaderna har fotografen och konstnären Anna Sundström arbetat med ett så kallat ”särskilt uppdrag” som hon blivit tilldelad av kulturenheten på Region Gotland. Hennes projekt ”Från död till liv” ställer frågor om döden, förgänglighet och reinkarnation. Hon har skapat bilder med olika fotografiska tekniker såsom hålkamera och kollage för att låta slumpen styra och ge bilden en egen form. Alla fotografier är printade på ett tunt papper, begravda i jorden och sedan ”återuppståndna” med olika märken och revor. En symbol för att vi inte kan kontrollera allt som händer oss i livet. Konstnären vill att verken, som för tankarna till nederländska vanitas-målningar från 1600-talet, ska påminna oss om förgängligheten i vår jordiska existens och att ta vara på livet här och nu.  
Utställningen handlar om olika typer av död, dels själva kliniska döden och dels förlusten som det kan innebära när till exempel en relation tar slut, när sjukdom drabbar oss eller andra kriser vi går igenom. Den kliniska döden är gestaltad med fotografier på döda djur, som Anna Sundström hittat på ett nytt liv för i olika former. 
– Kanske föds de på nytt, kanske har de det festligt på en annan plats än här på jorden. Jag ser det som en slags tröst när man förlorat någon, eller en sorts tro, säger hon.
Den andra slags döden är gestaltad i form av porträtt och uppbyggda stilleben där någonting saknas på piedestalen. 
– Något har försvunnit och det är upp till oss att gå vidare och hitta nya vägar. Alltså att gå från död till liv, från liv till död och från död till liv om och om igen.  
Förutom de fotografiska verken visas även en installation i utställningen: ett stilleben med ett urval av de ting av ”stilla liv” eller ”död natur” (det franska uttrycket ”nature morte” är en annan benämning för stilleben inom konsten) som medverkar på bilderna.

/Maria Molin
-journalist, litteraturvetare och författare. 
Neverless apart.jpg
NEVERLESS APART
In the land of flowers.jpg
IN THE LAND OF FLOWERS
Dawn is near.jpg
DAWN IS NEAR
UPRISED
Dazzling peace.jpg
DAZZLING PEACE
Elsewhere.jpg
ELSEWHERE
Expire.jpg
EXPIRE
Transformer.jpg
TRANSFORMER
Among peonies and roses.jpg
AMONG PEONIES AND ROSES
Nolonger here.jpg
NOLONGER HERE
To the unknown.jpg
TO THE UNKNOWN
Practice breathing.jpg
PRACTICE BREATHING
Furlough.jpg
FURLOUGH
Reborn.jpg
REBORN
1_vy.jpg
4vy.jpg
2_vy.jpg
5vy.jpg
3vy.jpg
1_k.JPG
3_k.jpg
6vy.jpg
2_k.jpg
4_k.jpg
bottom of page