FRÅN DÖD TILL LIV
Mitt särskilda uppdrag tilldelat av
Kulturenheten Region Gotland presenteras i 14 fotografiska verk samt en installation av de ting som visas i bilderna.
`Från död till liv`handlar om döden, förgängligheten och reinkarnation. Jag har arbetat med olika fotografiska tekniker; hålkamera, kollage och jord. Alla fotografier har begravts i jord och sedan grävts upp, märkt av det vi inte kan kontrollera.
 

Affisch_A4.jpg