INSULA

Utställning Galleri Gotland 10 Aug-1 Sep 2019

 

FRÅN DÖD TILL LIV

Mitt särskilda uppdrag tilldelat av

Kulturenheten Region Gotland presenteras i 14 fotografiska verk samt en installation av de ting som visas i bilderna.

`Från död till liv`handlar om döden, förgängligheten och reinkarnation. Jag har arbetet med olika fotografiska tekniker; hålkamera, kollage och jord.

Alla fotografier har begravts i jord och sedan grävts upp, märkt av det vi inte kan kontrollera.

Affisch.jpg